Skip to content

Duálne vzdelávanie

Tradičný Slovenský výrobca betónových výrobkov. 

Systém duálneho vzdelávania PREFA invest, a.s.

Systém duálneho vzdelávania je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa v pomere.

Výhody pre žiaka:

Prefa Sučany je zapojená v systéme duálneho vzdelávania od roku 2017. Aktuálne pripravujeme v systéme duálneho vzdelávania žiakov v odboroch:

  • 2683 H 11 elektromechanik, 2413 K mechanik strojov a zariadení: Spojená škola v Martine
  • 6317 M obchodná akadémia Obchodná akadémia v Martine

V školskom roku 2022/2023 sa v spoločnosti PREFA invest, a.s. bude možné prihlásiť do učebného odboru:

  • 3663 H tesár – železobetonár


Teoretická výučba sa uskutočňuje v priestoroch školy. Za praktickú prípravu zodpovedá zamestnávateľ a uskutočňuje sa prostredníctvom odborného výcviku priamo v priestoroch prevádzky PREFA invest, a. s., Podhradská cesta 2 v Sučanoch. Medzi zamestnávateľom a žiakom je uzavretá učebná zmluva. Po úspešnom ukončení štúdia má žiak možnosť uzavrieť pracovnú zmluvu alebo získať podporu v nadstavbovom štúdiu.

Kvalita

Inovácie

Dlhoročné skúsenosti

Spoľahlivosť

3663 H Tesár – Železobetonár

Absolvent získa kvalifikáciu pre montáž viazaných konštrukcií krovov,  zhotovovanie a osadzovanie tesárskych konštrukcií,  ručné a strojné obrábanie dreva, stavba debnenia a lešenia. Teoretická výučba sa bude uskutočňovať v priestoroch školy. Praktická príprava sa bude uskutočňovať prostredníctvom odborného výcviku priamo v priestoroch prevádzky PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2 v Sučanoch. Zamestnávateľ zodpovedá za praktické vyučovanie. Medzi zamestnávateľom a žiakom je uzavretá učebná zmluva.

2683 H 11 Elektromechanik

Absolvent získa kvalifikáciu pre montáž viazaných konštrukcií krovov,  zhotovovanie a osadzovanie tesárskych konštrukcií,  ručné a strojné obrábanie dreva, stavba debnenia a lešenia. Teoretická výučba sa bude uskutočňovať v priestoroch školy. Praktická príprava sa bude uskutočňovať prostredníctvom odborného výcviku priamo v priestoroch prevádzky PREFA invest, a.s., Podhradská cesta 2 v Sučanoch. Zamestnávateľ zodpovedá za praktické vyučovanie. Medzi zamestnávateľom a žiakom je uzavretá učebná zmluva.

2413 K Mechanik Strojov a Zariadení

V spolupráci so Spojenou školou Martin. Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii. Pre kvalifikované vykonávanie týchto činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným odborným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.

6317 M Obchodná Akadémia

V spolupráci so Spojenou školou Martin. Absolvent študijného odboru mechanik strojov a zariadení je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na základe použitia, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii. Pre kvalifikované vykonávanie týchto činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným odborným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch.

Ako sa prihlásiť:

Výber žiakov:

O výbere žiakov rozhoduje stredná škola a zamestnávateľ PREFA invest, a.s. podľa nasledujúceho: