Skip to content

Na stiahnutie

Tradičný Slovenský výrobca betónových výrobkov. 

Aplikácia na stiahnutie

Na tomto linku je umiestnený inštalačný súbor pre náš program na výpočet šachtových prvkov „program Prefabrikované šachty.“

Verejné obstarávanie, Všeobecné firemné dokumenty

Miešacie jadrá s príslušenstvom
Meracie a overovacie zariadenia a stroje
Zdvíhacie zariadenia pre manipuláciu a presun výrobkov
Linka na automatickú výrobu stropných panelov
Zložená viacvrstvová vertikálna forma
Linka na spracovanie kopaného riečneho kameniva
Výroba teplej vody pre účely vykurovania výrobnej technológie